Категории

Общи условия:

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ToolsPanda, наричан за кратко ТЪРГОВЕЦ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.ToolsPanda.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона КУПИ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.ToolsPanda.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. ToolsPanda се отнася много сериозно към опазването на вашите лични данни и не ги продава, отдава под наем или предоставя на трети лица при каквито и да е условия.

След кликане на бутона КУПИ, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в пазарската количка. Ако са изпълнени условията на плащане, това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

ToolsPanda не носи отговорност при неправилно попълнени лични данни като адрес, телефон за контакт и e-mail.

Потребителят има право да се откаже от поръчаната стока в срок от 14 работни дни от получаването и в случай, че стоката не е използвана, не е нарушена цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена като са спазени условията от чл. 55 от ЗЗП.

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.


Условия за връщане на стока:

Могат да бъдат връщани всички стоки закупени от ToolsPanda , в рамките на 14 дни след продажбата, ако те не са употребявани, ако са във оригиналната опаковка  и без дефекти по тях.

Моля, проверявайте стоките  в момента на закупуването им или  при получаването от доставчик или куриер и сигнализирайте в случай на проблем.

Също така имайте предвид, че стоките които получавате по куриер са застраховани.